INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Kuršėnų politechnikos mokykla tęsia Erasmus+ profesinio mokymo mobilumo projekto „Kompetencijų kėlimas tarptautinėje aplinkoje – raktas į profesinio mokymo kokybę“ veiklas. Automobilių mechaniko specialybės profesijos mokytojai Gintas Poškus, Virginijus Vaičikauskis, Linas Streckis, Gražvydas Valys dalyvavo mokymosi vizite Ispanijoje, Tenerifėje.

Mokymai vyko profesinio mokymo įstaigose IES Virgen de Candelaria ir IES San Marcos. Apskritojo stalo diskusijose su mokyklų mokytojais, vadovais palyginti profesinio mokymo sistemų Lietuvoje ir Ispanijoje panašumai ir skirtumai, aptartos mokymo programų naujovės, nuotolinio mokymo ir mokymosi iššūkiai pandemijos laikotarpiu, jų sprendimo būdai, tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. Vizito metu projekto dalyviai stebėjo ugdymo procesą dalyvaudami teorinėse ir praktinėse pamokose, susipažino su pasiekimų vertinimo tvarka skirtingų gebėjimų mokiniams.

Įdomi buvo ir kultūrinė programa. Aplankytas trečias pagal dydį pasaulyje Teidės ugnikalnis, grožėtasi Santa Cruz, La Laguna, Puerto De La Cruz miestų architektūra ir nepakartojamais gamtos stebuklais. 

Dalyvaudami įvairiose veiklose mokytojai patobulino pedagogines, technologines, tarpkultūrines kompetencijas, pagilino anglų kalbos žinias.

Po mobilumo veiklų Ispanijoje įgyta patirtis bus pritaikyta Kuršėnų politechnikos mokyklos ugdymo procese, atnaujinta automobilių mechaniko mokymo programa papildant vieno pasirinkto modulio turinį temomis ar potemiais, pasidalinta gerąja patirtimi su kolegomis, mokyklos vadovais ir mokiniais.

Virginijus Vaičikauskis

Vyresnysis profesijos mokytojas

Mokymosi vizito Ispanijoje dalyvis

Projektas finansuojamas Europos Komisijos. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Kuršėnų politechnikos mokyklos fizinio ugdymo mokytojai Remigijus Vaišnoras ir Linas Laureckis toliau tęsia gražią tradiciją ir į mokyklos neformaliojo ugdymo sporto būrelių veiklą pasikviečia įvairių sporto šakų entuziastus. Šį kartą mokykloje lankėsi Šiaulių rajono Trečiojo amžiaus universiteto studentai, kurie pasidalino gerąją patirtimi stalo teniso srityje.

Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokiniai turi galimybę pasivaržyti su stalo tenisą seniai žaidžiančiais senjorais. Svečiai noriai dalinosi patarimais su jaunaisiais stalo teniso mėgėjais.

Remigijus Vaišnoras

Lapkričio 16-oji - Tarptautinė tolerancijos diena. Šiemet pilietinės iniciatyvos tema „Tolerancijos miestas“.

Mūsų mokyklos mokytojai ir neformalaus ugdymo būrelių vadovai su gimnazijos skyriaus mokiniais šią dieną paminėjo kūrybingai. Pamokų metu visi karpė, klijavo, piešė, spalvino, rašė mintis apie toleranciją ir sukūrė puikius kūrybinius darbus. Kūrybiniai darbai „Miesto koliažas“ rado sau vietą mokyklos bibliotekoje, „Gatvė“ išsitiesė skaitykloje, o „Mūsų tolerancijos miestas“ papuošė mokyklos facebook sieną.