INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Naujienos

                Tarptautinės mokytojų dienos proga Šiaulių rajono mokytojai buvo pakviesti į šventinį koncertą Šiaulių arenoje.

                 Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras Tarptautinės mokytojų dienos proga Padėkos raštu apdovanojo mūsų mokyklos vyresnįjį profesijos mokytoją Virginijų Vaičikauskį už inovatyvų ir kūrybišką pedagoginį darbą, už naujų technologijų diegimą automobilių mechaniko profesiniame mokyme, už ugdomosios aplinkos ir mokymosi priemonių kūrimą, už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su kolegomis ir mokiniais, už gerosios patirties sklaidą mokykloje ir už jos ribų.

                Kitas Padėkos raštas įteiktas Dįjanai Vičienei, matematikos vyresniąjai mokytojai, už sėkmingą ir kryptingą pedagoginę veiklą ugdant jaunąją kartą, už atsakingą metodinės veiklos organizavimą mokykloje, už rodomą asmeninį pavyzdį kitiems mokytojams studijuojant Švietimo lyderystės magistrantūroje ir dalijantis gerąja patirtimi.

               Didžiuojamės ir sveikiname mokytojus!