INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Naujienos

               Gegužės 13 dieną Kuršėnų politechnikos mokykla įgyvendindama projektą „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas gamtamokslinėje srityje“ organizavo atviras fizikos pamokas Šiaulių rajono Kužių gimnazijos septintokams.

             Pamokas „Elektra. Elektrinė grandinė“ organizavo mokytojų komanda: Jolanta Aksenavičienė, Judita Šidlauskienė (mokytojai metodininkai); Dijana Vičienė, Gražvydas Valys (vyresnieji mokytojai).