INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Naujienos

           Birželio 3 dieną Kuršėnų politechnikos mokykla įgyvendindama projektą "Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas gamtamokslinėje srityje" organizavo pamokų ciklą Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos septintokams.

          Pamokas "Elektra. Elektrinė grandinė" organizavo mokytojų komanda: Jolanta Aksenavičienė, Judita Šidlauskienė (mokytojai metodininkai); Dijana Vičienė, Gražvydas Valys (vyresnieji mokytojai).