INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Naujienos

            Erasmus+ programos profesinio mokymo mobilumo veiklų konkurse VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklai skirtas finansavimas projekto „Kompetencijų kėlimas tarptautinėje aplinkoje – raktas į profesinio mokymo kokybę“ Nr.2019-1-LT01-KA116-060120 vykdymui! Pasirašyta dotacijos sutartis su Švietimo mainų paramos fondu.

            Vykdant profesinio mokymo mobilumo Chartijoje pasirašytus įsipareigojimus, tarptautiškumo plėtra yra integruota į VšĮ Kuršėnų PM 2019 - 2021 m. strateginį švietimo planą.  Planuojant 2019 – 2020 m. m. mobilumo veiklas ir srautus atsižvelgta į rajono, nacionalinės ir europinės politikos tikslus bei poreikius, Europos Komisijos naujų iniciatyvų skatinimą.

              Projekte bus tęsiamas bendradarbiavimas su partneriais Ispanijoje (Tenerifėje), Portugalijoje, Vokietijoje ir Italijoje.

16 Kuršėnų politechnikos mokyklos automobilių mechaniko, konditerio, apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programų mokinių naujų praktinių įgūdžių ir kompetencijų sieks stažuotėse Tenerifės, Vokietijos ir Portugalijos įmonėse arba profesinio mokymo centruose.

           12 darbuotojų kvalifikaciją kels Ispanijoje, Italijoje ir Portugalijoje, dalyvaudami darbo stebėjimo/asistavimo veiklose profesinio rengimo institucijose.

 

Salvinija Paulauskienė

VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos projektų vadovė

             Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.