INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Naujienos

 

 

Mokyklinis brandos egzaminas

Kandidatai

2019-10-01
2020-05-18

Technologijos

 

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla

2020-06-29

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla

 

Įskaita

Kandidatai

2020-02-25
2020-05-22

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla

Valstybiniai brandos egzaminai

Valstybinis brandos egzaminas

Kandidatai

2020-06-22
2020-06-25

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

 

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

2020-06-29

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

2020-07-01

Užsienio kalba (anglų)

 

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

2020-07-03

Matematika

 

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

2020-07-07

Istorija

 

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

2020-07-09

Biologija

 

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

2020-07-15

Geografija

 

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija