INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Naujienos

Tyliai, bet su šypsena akyse.

Artimai, bet per atstumą.

Su jauduliu ir nedrąsiai.

Bet laimingi, be galo laimingi.

Šiandien atsisveikinome su mūsų mokyklos absolventais. Merginų ir vaikinų rankose profesinio mokymo diplomai!!! Brangūs absolventai, būkite at­vi­ri nau­jo­vėms, pa­si­ruo­šę iš­nau­do­ti pro­fesi­nes ga­li­my­bes, tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Gero kelio!!!