INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Naujienos

Erasmus+ programos profesinio mokymo mobilumo veiklų konkurse VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklai skirtas finansavimas projektui „Verslumo ir virtualios mokymosi aplinkos integracija į profesinį mokymą” Nr.2020-1-LT01-KA116-077626! Pasirašyta dotacijos sutartis su Švietimo mainų paramos fondu.

Vykdant profesinio mokymo mobilumo Chartijoje pasirašytus įsipareigojimus, tarptautiškumo plėtra yra integruota į VšĮ Kuršėnų PM 2019 - 2021 m. strateginį švietimo planą.  Planuojant dviejų metų (2020 – 2022 m. m.) mobilumo veiklas atsižvelgta į rajono, nacionalinės ir europinės politikos tikslus bei poreikius, Europos Komisijos naujų iniciatyvų skatinimą.

Projekte bus tęsiamas bendradarbiavimas su partneriais Portugalijoje, Vokietijoje, Turkijoje ir Italijoje, užmegzti ryšiai su naujomis organizacijomis Estijoje, Graikijoje, Airijoje.

Kuršėnų politechnikos mokyklos 22 mokiniai iš automobilių mechaniko, kirpėjo, konditerio, virėjo, padavėjo ir barmeno mokymo programų naujų praktinių įgūdžių ir kompetencijų įgis atlikdami praktiką stažuotėse Vokietijos, Portugalijos, Graikijos ir Turkijos įmonėse arba profesinio mokymo centruose.

16 už profesinį mokymą atsakingų darbuotojų (profesijos mokytojų, administracijos) kvalifikaciją kels Estijoje, Italijoje, Airijoje ir Portugalijoje, dalyvaudami darbo stebėjimo/asistavimo veiklose, profesinio rengimo institucijose. Pakelta profesinė kvalifikacija, atnaujintos kompetencijos, parengta nauja mokymo medžiaga gerins mokymo kokybę ir patrauklumą VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje.

 

Salvinija Paulauskienė

VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos projektų vadovė

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.