INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Naujienos

Lapkričio 22 d. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje įvyko bendrojo lavinimo mokytojų ir profesijos mokytojų metodinių grupių susirinkimas. Jo metu aptarta ERASMUS + programos profesinio mokymo mobilumo projekto ,,Mokymo (-si) dalyvių įgalinimas konstruktyviai veikti tarptautinėje plotmėje“ mokymosi vizito Kipre dalyvių įgytos kompetencijos, vertinimas. 

Vizitas vyko 2017 m. spalio 23 – 27 dienomis. Jame dalyvavo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Tumėnienė, gimnazijos skyriaus vedėja Vita Galvelienė ir profesijos mokytojos Inga Viršilienė, Giedrė Jakutienė, Felicija Pigulevičienė. Projekto dalyviai supažindino su įgyta profesine patirtimi organizuojant įvairius skirtingus renginius bei pristatė Performansą, kurio mintis kilo projekto metu. Taip pat pateikė praktinę užduotį metodinės grupės nariams ,,Renginių organizavimas“.

Profesijos mokytojai Albertas Stonys ir Gintas Poškus pasidalijo patirtimi, įgyta kvalifikacijos kėlimo renginiuose, pristatė metodines naujoves, kurias mokytojai galės pritaikyti praktinėse veiklose.

 

 

                                                                                       D. Tamošaitienė, J. Šidlauskienė