INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Šiandien mūsų mokykloje vyko metodinė konferencija „Socialinės emocinės patirtys ir perspektyvos: mokytis, būti, veikti“. Konferencijos tikslas: aptarti socialines emocines kompetencijas, turėjusias įtaką ugdymui(si), santykiams, psichinei bendruomenės sveikatai, bei pasidalinti žiniomis ir patirtimis, įgytomis pandemijos laikotarpiu.

Konferencija buvo padalinta į tris dalis. Pirmoji dalis, tai MOKYTIS. Šioje dalyje mes išklausėme aštuonis pranešimus. Antroji dalis – BŪTI. Ši dalis buvo skirta darbui grupėse. Čia mes ne tik užrašėme mintis apie save, bet ir dalinomės įžvalgomis apie kolegas. Trečioji dalis – VEIKTI. Tai skaniausia konferencijos dalis, nes joje mes išbandėme naują įrangą, kurią mokykla įsigijo įgyvendindama projektą.

Ši diena patvirtina, kad komunikuojant ir drauge veikiant - MES GALIME VISKĄ!