INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Šiandien mūsų mokykloje vyko pleneras "Žemės menas 2021", kuriame dalyvavo Kuršėnų miesto Stasio Anglickio mokyklos vasaros stovyklos 1-4 klasių mokiniai. Mūsų mokyklos profesijos mokytojai organizavo edukacijas: "Saldi svajonė ant nykštuko kepurės", "Fantazija+gamta=vasaros puokštė", "Aš kūrėjas", "Aksesuaro kūrimas šukuosenai", "Medžio paslaptys", "Burbuliatorius", "Gamtos ritmu".

Mažieji stovyklos dalyviai ne tik patys kūrė papuošalus, dekoravo konditerinius gaminius, piešė, šoko, mankštinosi, bet ir aplankė mūsų mokykloje ruošiamų specialybių profesijos klases.
Nuostabi diena buvo kupina ne tik šilto ir saulėto oro, bet ir skardaus juoko, šypsenų, aplodismentų, muzikos, padėkos žodžių. Atsisveikinant sutarėme, kad kitais metais mūsų mažieji draugai sugrįš ne vieni, o su dar didesniu draugų būriu.

Gražios ir kūrybingos vasaros Jums visiems linki Kuršėnų politechnikos mokyklos bendruomenė. 

Šiandien, kaip ir kiekvienais metais pro atvertas mokyklos duris į naują gyvenimo etapą išlydėjome savo mokinius. Sakome SAVO, nes per tris mokslo metus vieni kitiems buvome ne tik mokytojai, draugai, parama, paguoda, bet tapome artimi pomėgiais, kūryba...
Gero vėjo mieli mūsų mokiniai!

Mokyklos durys JUMS visada atviros!

 

 

 

 

 

 

Kuršėnų politechnikos mokykloje atnaujinta trijų profesinio mokymo programų infrastruktūra

Kuršėnų politechnikos mokykla įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuotą projektą „Kuršėnų politechnikos mokyklos infrastruktūros plėtra“ Nr.09.1.2-CPVA-K-722-01-0018, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.

Skaityti daugiau: Kuršėnų politechnikos mokykloje atnaujinta trijų profesinio mokymo programų infrastruktūra

Linksmai ir nuotaikingai pravestos kirpėjo profesijos edukacinės veiklos Šiaulių rajono Drąsučių pagrindinėje mokykloje.