INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

  

       Įgyvendinant Kuršėnų politechnikos mokyklos ERASMUS+ programos profesinio mokymo mobilumo projekto Kompetencijų kėlimas tarptautinėje aplinkoje – raktas į profesinio mokymo kokybę“ Nr.2019-1-LT01-KA116-060120  veiklas, 2019 m. spalio 20-26 dienomis įvyko pedagogų ir administracijos darbuotojų mokymosi vizitas Turino mieste (Italija). Projekte dalyvavo profesinio mokymo skyriaus vedėja Inga Viršilienė bei apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės profesijos mokytojos Felicija Pigulevičienė, Dalia Tamošaitienė, Manrida Kriaučiūnienė.

Skaityti daugiau: Mokymosi vizitas Italijoje

            Š. m. spalio 31 d. VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasirašė dotacijos sutartį Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Sporto veiklų įvairovės ir prieinamumo didinimas Kuršėnų politechnikos mokykloje“ Nr.SRF-SIĮ-2019-1-0298 įgyvendinimui.

Skaityti daugiau: Sporto veiklų įvairovės ir prieinamumo didinimas Kuršėnų politechnikos mokykloje

           Šiandien dienos edukcija Šiaulių rajono jaunimui - tai gražaus bendradarbiavimo su Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba rezultatas. Gausus jaunų žmonių būrys atostogų metu svečiavosi Kuršėnų politechnikos mokykloje ir dalyvavo edukacinėse veiklose, kurios įgyvendintos pagal Jaunimo reikalų departamento finansuojamą projektą "Dūzgiame toliau".

Skaityti daugiau: Projektas "Dūzgiame toliau"