INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Kirpėjo specialybės absolventai džiaugiasi išlaikytais egzaminais. Dalinamės akimirkomis, kurių metu buvo kuriamos šukuosenos.

 

Įgyvendinant Kuršėnų politechnikos mokyklos Erasmus+ programos profesinio mokymo mobilumo projekto „Verslumo ir virtualios mokymosi aplinkos integracija į profesinį mokymą” Nr.2020-1-LT01-KA116-077626 veiklas, Paryžiuje vyko darbuotojų mokymosi vizitas, kuriame dalyvavo vyresniosios profesijos mokytojos M. Kriaučiūnienė, A. Kazlauskienė, profesinio mokymo skyriaus vedėja I. Viršilienė ir projektų vadovė S. Paulauskienė.

Veiklos vyko Paryžiaus profesinio mokymo licėjuose, pameistrystės centruose („Campus des métiers et de l’entreprise“, „Campus des métiers et de l’artisanat, „Lycée Belliard“). Didelį įspūdį paliko apsilankymas „Chapiteux Turbulences“ mokymo centre. Centro paskirtis – sukurti savirealizacijos (mokantis ir dirbant) galimybes autizmo spektro sutrikimus turintiems žmonėms, kuriems virš 18 metų.

Kiekvienoje mokymo įstaigoje mūsų grupė buvo šiltai sutikta mokyklų atstovų, mokytojų, kurie mielai dalijosi patirtimi – kaip vykdomas profesinis mokymas, bendradarbiaujama su įmonėmis, kuriose atlieka praktiką mokiniai, taikomi lankstūs mokiniui mokymo metodai, aptarti socialinės, kultūrinės integracijos aspektai. Įdomu buvo sužinoti apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių motyvavimo metodiką, įveiklinimą, atsižvelgiant į individualius poreikius. Aptartos bendradarbiavimo galimybės Erasmus+ programos veiklose.

Mūsų vizito metu vyko kai kurių grupių egzaminai, tad buvo įdomu stebėti įgytų kompetencijų vertinimo procesą.

Laisvu nuo projekto veiklų metu aplankėme įžymias Paryžiaus vietas.

Už puikiai organizuotas veiklas ir patirtis dėkojame projekto partnerinės organizacijos Eurl Aristote vadovei Giedrei Cibulskaitei-Veršinskienei, kuri lydėjo mūsų grupę vizito metu. Baigiantis vizitui dalyviams įteikti kvalifikacijos kėlimą patvirtinantys Europass mobilumo dokumentai, dalyvavimo sertifikatai. Įgyta patirtis bus pritaikyta VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje, atnaujinant pardavėjo profesinio mokymo programos modulius, parengtos verslumo ugdymo rekomendacijos.

Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mokymosi vizito Paryžiuje dalyviai

 

Birželio 21 d. mokykloje vyko mokytojų ir mokinių tarptautinė konferencija  „Projektinė veikla: iššūkiai, idėjos ir lūkesčiai”. Tikslas - aptarti kūrybiškus projektų įgyvendinimo sprendimus, novatoriškų idėjų kūrimą, artimesnį bendravimą su projektų dalyviais ir neblėstančią komandos motyvaciją.

Konferencijos programa susidėjo iš dviejų dalių. Pirmojoje išklausėme keturis pranešimus. Pranešimą „Erasmus+ su Bragamob – profesinė ir kultūrinė kelionė“ nuotoliniu būdu skaitė renginio svečias iš Portugalijos - Tiago Costa, Erasmus+ projektų partnerinės organizacijos Bragamob vadovas. Bendrai aptarėme su kokiais iššūkiais susiduriame įgyvendinant projektus ir ko pasimokome, pasikeitėme idėjomis bei išsakėme savus lūkesčius rengiant ir įgyvendinant būsimus projektus. Mokyklos direktorė I. Tumėnienė įteikė tarptautinę patirtį patvirtinančius dokumentus Erasmus+ projekto dalyviams.

Antrojoje dalyje visi konferencijos dalyviai buvo pakviesti į projektines veiklas kabinetuose, kuriuose ne tik išklausė pranešimus, bet ir per įvairius potyrius: skonį, kvapą, garsą ir vaizdą pasijuto tarsi patys keliautų po Europą.

 

Kuršėnų politechnikos mokykloje buvo organizuojami nemokami mokymai pagal suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą "Plaukų dizainas". Į mokymus atvyko šaunios mokinės, kurios užsiėmimų metu išmoko atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą, garbanojimą, tiesinimą ir formuoti įvairias šukuosenas.

Sveikiname moteris sėkmingai baigusias programą. Linkime toliau tobulėti ir ieškoti naujų iššūkių.