INFO

Daugėlių g. 17,
Kuršėnai

+370 41 585 892
info@kursenupm.lt

Dokumentai

 

Mokiniai, baigę 8 ar 9 klases pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą mokytis (pildomas mokykloje);
  • 3 fotonuotraukas (3x4);
  • sveikatos pažymą (027-1/a forma);
  • išsilavinimo pažymėjimo originalą;
  • asmens dokumentą  (gimimo liudijimą, pasą arba asmens tapatybės kortelę).

 

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

  • turimus išsilavinimo dokumentus (brandos atestatą ir  jo priedą, diplomą, kvalifikacijos pažymėjimą ir kt.); 
  • sveikatos pažymas (formos 086/a, 027-1/a. Sveikatos pažymas privaloma pristatyti atvykstant pasirašyti sutarties).
  • tris foto nuotrauka(3×4 cm);
  • asmens tapatybės dokumentą  (gimimo liudijimą, pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių (šią pažymą pristato tik tie asmenys, kurie stoja į specialiųjų ugdymosi poreikių specialybes).